Kontrollansvarig Pris & Vad Kostar Det?

kontrollansvarig-pris

Vad kostar en kontrollansvarig? Kontrollansvarig Pris?

Kostnaden för en kontrollansvarig varierar ofta beroende på projektets storlek och omfattning. Generellt sett blir priset högre ju större projektet är. Faktorer som påverkar priset är till exempel hur många byggplatsbesök den kontrollansvariga behöver göra för att säkerställa att kontrollplanen följs.

Vi på Sveriges kontrollansvariga jobbar endast efter fasta priser för att göra det så enkelt som möjligt för dig att budgetera inför ditt projekt. 

Väljer du att anlita en kontrollansvarig kommer du att arbeta med en certifierad person som hjälper dig hela vägen från idé till inflyttning. Syftet med att anlita en kontrollansvarig är att se till så att inga misstag görs under projektets gång, vilket gör en kontrollansvarig värd varenda krona. 

Vad ingår i kontrollansvarig pris?

Kontrollansvarig uppgifter och ansvar:

  • Upprätta kontrollplan
  • Ansvara för att kontrollplaner, bestämmelser och regler följs
  • Informera och ge råd vid avvikelser från regler och villkor
  • Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller
  • Närvara vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
  • Dokumentera iakttagelser vid byggplatsbesök inför byggnadsnämndens slutbesked
  • Avge utlåtande som grund för byggnadsnämndens slutbesked
  • Biträda vid inventering av farligt avfall
Alla Kontrollansvariga har samma ansvar och arbetsuppgifter enligt Plan- och bygglagen kapitel 10 § 11 som du ser ovanför i punktlistan. Därför är det enkelt att jämföra priser och hur olika kontrollansvariga arbetar.
 

Det är viktigt att komma ihåg att det är du som byggherre har det juridiska ansvaret för ditt projekt. Däremot, som vi tidigare nämnt är det den kontrollansvariges ansvar att kontrollera att lagar och förordningar följs. 

Behöver du en profesionell och erfaren Kontrollansvarig för ditt projekt som hjälper dig hela vägen?

Vi har slutfört hundratals liknande projekt och ser till att du snabbt får snabbt beslut från kommunen. Vi stöttar dig under hela byggprojektet. Du betalar ett fastpris och därför blir det inga oväntade kostnader för dig!

kvalitetsansvarig

Vad har kontrollansvarig för timpris?

Timpriset för en kontrollansvarig är egentligen ganska oviktigt eftersom varje kontrollansvarig ska göra samma arbete enligt Plan- och bygglagen.

 

Fråga din kontrollansvarig efter ett fastpris, om din KA inte kan lämna ett fastpris behöver du se det som varningstecken. Vi har tyvärr hört många skräckhistorier där kontrollansvariga börjar fakturera för telefonsamtal, svara på mail och andra administrativa kostnader som hamnar direkt på dig som byggherre.

Det finns endast ca. 4 000 certifierade kontrollansvariga i Sverige och större delen av dessa arbetar inte mot privatpersoner. Därför blir priserna högre än om du bara tittar på antalet timmar en kontrollansvarig lägger ner.

Den certiferade kontrollansvarige ska också, varje år

  • Gå utbildningar
  • Återrapportera sina projekt till certifieringsorgan
  • Närvara vid sammanträden för branschorganisation

Ovanstående är saker som tar tid och därför också kostar pengar för slutkunden.

Jämför olika kontrollansvariga på marknaden

Det gäller att jämföra flera kontrollansvariga på marknaden innan ni bestämmer er eftersom alla KA jobbar på sitt eget sätt. Även om Plan- och bygglagen bestämmer vad en kontrollansvariga måste göra och är ansvarig för.

Det bästa är att begära in referenser samt att ringa den kontrollansvarige för att få en känsla för personen, hur personen förklarar upplägget samt få en personlig upplevelse.

Nedan har vi jämfört några olika personer som arbetar som kontrollansvariga över hela landet.

Det är också viktigt idag att arbeta på ett modernt sätt och använda en digital plattform för riskbedömning, kontrollplan samt övrig dokumentation i projektet.

LT Ingenjörsbyrå och Sveriges Kontrollansvariga har ett unikt samarbete med Kotopro. Vi lanserar en helt egen digitalt plattform som bland annat erbjuder digital kontrollplan för certiferade kontrollansvariga i hela Sverige.

Vad kostar Kontrollansvarig Pris från Sveriges Kontrollansvariga?

Nedan hittar du vår prislista för Kontrollansvariga över hela Sverige. Vill du se priserna specifikt för din stad? Välj stad för KA!

Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet

Mindre projekt

Från
7 500 kr
t.ex. Garage/Attefallshus
sverigeskontrollansvariga

Om-/Tillbyggnad

Från
13 500 kr
Tillbyggnad/Renovering
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet

Nybyggnation

Från
17 500 kr

Nybyggnation av villa

Hjälpte denna artikeln dig?
6 av 7 tycker att artikeln är hjälpsam.