KONTROLLANSVARIG FALUN

Letar du efter en kontrollansvarig Falun så har du kommit rätt! Vi har flera kollegor som kan ta sig an ditt uppdrag i Falun med omnejd.


Vår expertis sträcker sig över alla typer av byggnationer, oavsett om det handlar om bostäder, kommersiella byggnader eller industriella projekt.

Falun@sverigeskontrollansvarig.se
Kungsgatan 64

111 22 Stockholm

⭐ 4.9 av 5.0 i kundomdöme

från fler än 1 600 kunder

Kontrollansvarig-stockholm

vad gör en kontrollansvarig FALUN?

Som kontrollansvariga (enligt PBL kap 10 § 11) erbjuder vi en rad tjänster för att säkerställa att ditt byggprojekt håller högsta kvalitet och uppfyller alla lagstadgade krav.

Våra tjänster inkluderar:

  1. Upprättande av kontrollplan: Vi hjälper dig att skapa en detaljerad kontrollplan för ditt byggprojekt.
  2. Övervakning av kontrollplan: Vi säkerställer att kontrollplanen följs noggrant under hela byggprocessen.
  3. Övervakning av lagar och villkor: Vi övervakar att alla gällande lagar, bestämmelser och villkor för byggåtgärderna följs.
  4. Hantering av avvikelser: Vid eventuella avvikelser informerar vi byggherren och vid behov meddelar vi byggnadsnämnden.
  5. Närvaro vid tekniska samråd och besiktningar: Vi är närvarande vid alla tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  6. Dokumentation av arbetsplatsbesök: Vi dokumenterar alla våra arbetsplatsbesök och noterar observationer som kan vara värdefulla för utvärderingen inför slutbeskedet.
  7. Utlåtande för slutbesked: Vi avger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

VAD KOSTAR EN KONTROLLANSVARIG FALUN?

Mindre projekt

börjar från
18 000 kr
Carport/Garage/Attefallshus

Tillbyggnad

börjar från
16 000 kr
Tillbyggnad av sovrum/badrum

Komplexa projekt

börjar från
40 000 kr
Flerbostadshus, industrier samt anläggningar

DU OCH DITT PROJEKT ÄR TRYGGT MED OSS

Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
Medlemmar i SBR Kontrollansvarig
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
sverigeskontrollansvariga
sverigeskontrollansvariga
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet.

Blev rekommenderad utav en bekant att kontakta Sveriges Kontrollansvariga. Prisbilden var något högre än andra företag, men vi ångrar oss inte en sekund. Vi har fått hjälp hela vägen. Laszlo är väldigt duktig på att förklara så man förstår hela processen!

Lennart J.
Helsingborg

Jag är glad att jag hittade SKA i denna djungel av regelverk och krav från kommunen. Varje person jag var i kontakt med var enkel att prata med och förklarade på ett sätt som vi förstår som bygger för första gången. Rekommenderas!

Denise A.
Stockholm

Väldigt bra service, snabbt och hög kvalitet. Femstjärnigt bemötande. Jag hade många frågor under projektet men det var inga problem eftersom min ka alltid svarade snabbt på mail och telefon. Jag ska bygga ett garage nästa år och kommer anlita igen.

kontrollansvarig-ashot
Ashot H.
Kungsbacka

När behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs vid olika typer av bygg- och anläggningsprojekt. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) i Sverige är det obligatoriskt att utse en kontrollansvarig för vissa typer av byggprojekt. Huvudsyftet med en kontrollansvarig Falun är att säkerställa att byggprojektet uppfyller de krav och regler som fastställts i PBL och övriga föreskrifter.

Exempel på projekt när det krävs en certifierad kontrollansvarig Falun?

– Nybyggnation av enbostadshus

– Tillbyggnad av enbostadshus

– Ombyggnad och större renovering av enbostadshus

– Ändring av planlösning, tekniska installationer, brandskydd eller ändrad användning

En kontrollansvarig ska vara en oberoende part som ansvarar för att kontrollera att byggprojektet genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Den kontrollansvarige ska vara kompetent och ha tillräcklig erfarenhet för att kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt.

Kontrollansvaret omfattar att utföra olika kontroller och besiktningar under olika faser av byggprojektet. Den kontrollansvarige ska också se till att dokumentationen upprätthålls och att eventuella avvikelser eller brister åtgärdas.

Det är byggherrens ansvar att utse en kontrollansvarig och informera kommunen om denne. Kontrollansvaret är viktigt för att säkerställa att byggprojektet följer de regler och krav som är nödvändiga för att säkerställa en trygg och hållbar byggprocess.

VILKA PROJEKT PÅGÅR I FALUN?

Varje byggprojekt, omfattande renoverings- eller ombyggnadsprojekt behöver en kontrollansvarig. Vi kan hjälpa dig som planerar ett byggprojekt som behöver en kontrollansvarig i Falun. Som din kontrollansvariga kan vi erbjuda trygghet genom hela byggprocessen och se till att det färdiga bygget uppfyller alla tillämpliga lagar och regler. Alla våra kontrollansvariga i Falun är ingenjörer och registrerade hos Boverket.

Som kontrollansvarig kan vi hjälpa dig med allt från bygglovsansökan till tekniska aspekter av konstruktionsritningen. Enkelt uttryckt erbjuder vi assistans som gör det enklare att bygga nytt.

Faluns stadsprojekt
Falun är en stad som ständigt växer och utvecklas, och just nu pågår och planeras det för många spännande projekt. Ett av dessa är Halldinska parken, en ny park som har anlagts i västra Falun. Parken omges av nybyggda bostadshus och andra anläggningar. Här har man tagit fasta på hållbarhet, och mycket av stenmaterialet i parken är återvunnet från tidigare projekt. Detta är en del av en större satsning för att förbättra livskvaliteten i staden och skapa en trivsam mötesplats för alla Falubor.

Ett annat stort projekt är utvecklingen av det kulturhistoriska området Born, där en helt ny stadsdel planeras. Området kommer att rymma cirka 700 bostäder och inkluderar även planer för förskolor, vårdboenden och ett nytt centrum. Detta är en del av en större satsning för att möta den ökande efterfrågan på bostäder i Falun och skapa en levande och dynamisk stadsmiljö.

Vid Strandvägen planeras det för upp till 600 nya lägenheter i ett område som också kommer att inkludera nya gång- och cykelvägar. Detta projekt är inte bara en satsning på nya bostäder, utan också en del av en större vision att förbättra trafiksäkerheten och rekreationsmöjligheterna längs Runn. Detta kommer att stärka det viktiga blå och grönastråket från Varpan via Faluån, och skapa en mer sammanhängande och attraktiv stadsmiljö.

Read more

Vilka är vi?

Sveriges Kontrollansvariga startades under 2020 för att hjälpa privatpersoner hitta en erfaren och professionell kontrollansvarig som har en lokal anknytning. Vi har idag kontrollansvarig över hela Sverige som arbetar på ett strukturerat sätt och har erfarenhet utav just din kommun.

248+

Avslutade projekt

4.9

av 5.0 i kundomdöme

Laszlo Toth

Grundare och kundansvarig

LÅT OSS SÄTTA IGÅNG DIREKT