KONTROLLANSVARIG Rättvik

Letar du efter en kontrollansvarig Rättvik så har du kommit rätt! Vi har flera kollegor som kan ta sig an ditt uppdrag i Rättvik med omnejd.

Vår expertis sträcker sig över alla typer av byggnationer, oavsett om det handlar om bostäder, kommersiella byggnader eller industriella projekt.

Rättvik@sverigeskontrollansvarig.se
Kungsgatan 64

111 22 Stockholm

⭐ 4.9 av 5.0 i kundomdöme

från fler än 1 600 kunder

Kontrollansvarig-stockholm

vad gör en kontrollansvarig Rättvik?

Som kontrollansvariga (enligt PBL kap 10 § 11) erbjuder vi en rad tjänster för att säkerställa att ditt byggprojekt håller högsta kvalitet och uppfyller alla lagstadgade krav.

Våra tjänster inkluderar:

  1. Upprättande av kontrollplan: Vi hjälper dig att skapa en detaljerad kontrollplan för ditt byggprojekt.
  2. Övervakning av kontrollplan: Vi säkerställer att kontrollplanen följs noggrant under hela byggprocessen.
  3. Övervakning av lagar och villkor: Vi övervakar att alla gällande lagar, bestämmelser och villkor för byggåtgärderna följs.
  4. Hantering av avvikelser: Vid eventuella avvikelser informerar vi byggherren och vid behov meddelar vi byggnadsnämnden.
  5. Närvaro vid tekniska samråd och besiktningar: Vi är närvarande vid alla tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
  6. Dokumentation av arbetsplatsbesök: Vi dokumenterar alla våra arbetsplatsbesök och noterar observationer som kan vara värdefulla för utvärderingen inför slutbeskedet.
  7. Utlåtande för slutbesked: Vi avger ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

VAD KOSTAR EN KONTROLLANSVARIG RÄTTVIK?

Mindre projekt

börjar från
18 000 kr
Carport/Garage/Attefallshus

Tillbyggnad

börjar från
16 000 kr
Tillbyggnad av sovrum/badrum

Komplexa projekt

börjar från
40 000 kr
Flerbostadshus, industrier samt anläggningar

DU OCH DITT PROJEKT ÄR TRYGGT MED OSS

Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
Medlemmar i SBR Kontrollansvarig
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
sverigeskontrollansvariga
sverigeskontrollansvariga
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet
Sveriges kontrollansvariga är din hjälpande hand för kontrollansvariga över hela landet.

Blev rekommenderad utav en bekant att kontakta Sveriges Kontrollansvariga. Prisbilden var något högre än andra företag, men vi ångrar oss inte en sekund. Vi har fått hjälp hela vägen. Laszlo är väldigt duktig på att förklara så man förstår hela processen!

Lennart J.
Helsingborg

Jag är glad att jag hittade SKA i denna djungel av regelverk och krav från kommunen. Varje person jag var i kontakt med var enkel att prata med och förklarade på ett sätt som vi förstår som bygger för första gången. Rekommenderas!

Denise A.
Stockholm

Väldigt bra service, snabbt och hög kvalitet. Femstjärnigt bemötande. Jag hade många frågor under projektet men det var inga problem eftersom min ka alltid svarade snabbt på mail och telefon. Jag ska bygga ett garage nästa år och kommer anlita igen.

kontrollansvarig-ashot
Ashot H.
Kungsbacka

När behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig behövs vid olika typer av bygg- och anläggningsprojekt. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) i Sverige är det obligatoriskt att utse en kontrollansvarig för vissa typer av byggprojekt. Huvudsyftet med en kontrollansvarig Rättvik är att säkerställa att byggprojektet uppfyller de krav och regler som fastställts i PBL och övriga föreskrifter.

Exempel på projekt när det krävs en certifierad kontrollansvarig Rättvik?

– Nybyggnation av enbostadshus

– Tillbyggnad av enbostadshus

– Ombyggnad och större renovering av enbostadshus

– Ändring av planlösning, tekniska installationer, brandskydd eller ändrad användning

En kontrollansvarig ska vara en oberoende part som ansvarar för att kontrollera att byggprojektet genomförs enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. Den kontrollansvarige ska vara kompetent och ha tillräcklig erfarenhet för att kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt.

Kontrollansvaret omfattar att utföra olika kontroller och besiktningar under olika faser av byggprojektet. Den kontrollansvarige ska också se till att dokumentationen upprätthålls och att eventuella avvikelser eller brister åtgärdas.

Det är byggherrens ansvar att utse en kontrollansvarig och informera kommunen om denne. Kontrollansvaret är viktigt för att säkerställa att byggprojektet följer de regler och krav som är nödvändiga för att säkerställa en trygg och hållbar byggprocess.

VILKA PROJEKT PÅGÅR I Rättvik?

Att anlita en kontrollansvarig är en nödvändig del i alla byggprojekt, oavsett om det handlar om infrastruktur, bostäder eller kommersiella byggnader. Om du söker en kontrollansvarig i Rättvik kan vi bidra med att se till att ditt projekt uppfyller alla krav enligt svensk bygglagstiftning och lokala bestämmelser. Vi följer ditt projekt från start till mål, och bistår med allt från bygglovsritningar till tekniska diskussioner med kommunen. Våra certifierade kontrollansvariga har gedigen erfarenhet och är registrerade hos Boverket, vilket ger dig trygghet genom hela projektet, från start till mål.

Rättvik är en kommun som inte bara är känd för sin natursköna omgivning och sitt rika kulturliv utan också för sin strävan att vara en hållbar och framåtblickande plats att bo och arbeta på. Här pågår just nu flera spännande byggprojekt som kommer att bidra till kommunens utveckling och välfärd.

Ett av de mest ambitiösa projekten är utvecklingen av vindkraftverk på Broboberget och Lannaberget. WPD, en ledande aktör inom förnybar energi, planerar för två vindkraftsparker som tillsammans beräknas producera omkring 1,4 TWh förnybar el per år. Med maximalt 115 vindkraftverk kommer dessa parker spela en viktig roll i regionens övergång till grön energi. Detta projekt innebär inte bara en vinst för miljön utan kommer säkerligen också skapa nya arbetstillfällen på sikt.

Rättviksglass, ett lokalt älskat varumärke, planerar för en expansion. Företaget har vuxit ur sina nuvarande lokaler på Stora Industriområdet och har nu för avsikt att bygga en ny, större glassfabrik. Den nya fabriken kommer att ligga utmed riksväg 70, vilket gör den lättillgänglig och bidrar till ökad synlighet för företaget. Detta projekt kommer inte bara att möjliggöra produktion i större skala, men liksom nya vindkraftsparker också skapa nya arbetstillfällen i regionen.

För att förbättra infrastrukturen och göra resandet smidigare för Rättviks invånare, pågår också arbeten med beläggning av vägar mellan Rättvik och Garsås samt mellan Rättvik och Gulleråsen. Dessa projekt kommer att förbättra vägarnas kvalitet och säkerhet, vilket i sin tur kommer att gynna både lokalbefolkning och turister som besöker området.

Read more

Vilka är vi?

Sveriges Kontrollansvariga startades under 2020 för att hjälpa privatpersoner hitta en erfaren och professionell kontrollansvarig som har en lokal anknytning. Vi har idag kontrollansvarig över hela Sverige som arbetar på ett strukturerat sätt och har erfarenhet utav just din kommun.

248+

Avslutade projekt

4.9

av 5.0 i kundomdöme

Laszlo Toth

Grundare och kundansvarig

LÅT OSS SÄTTA IGÅNG DIREKT